DM800HDse : PurE2 6.2 2019.07.03 (v6)
dm800se-PurE2-6.2-20190703_Japhar_v6.nfiDM800HDse Japhar MEGA :
Code:
https://mega.nz/#!svRCXKJZ!HVssD56qlVjZLH2klPqY44acj8t32vEqW1TEmBv1b1U